I Ute og inne

Faksimile fra Ute og Inne 2009 nr. 19

Ute og Inne har laget en reportasje hvor de har intervjuet både meg og en av mine tidligere kunder, Berit Hovden Reuther. Her kan dere lese om hva Berit fikk ut av håndanalysen og hvordan dette har vært med å påvirke henne i tiden etter håndanalysen. Reportasjen kan du lese under eller i Ute og inne nr. 19 2009.


...det har hjulpet meg til å bli mer bevisst på mine styrker og svakheter

Tekst: Chatrine Jensen, Ute og Inne

Bergenseren Mai Villanger (58) leser hender, og viser du henne din hånd kan hun gi deg råd og tips om dine sterke og svake sider. På den måten kan du få et bedre og rikere liv i en håndvending.

Selv ble hun både imponert og sjokkert første gangen noen leste hennes hånd.

- Jeg fikk helt bakoversveis over at en fremmed kunne fortelle så mye om meg, bare ved å se på hendene mine, forteller Mai.

 

Skjebnen ligger i håndflaten

Fingeravtrykkene våre dannes allerede når vi er fem måneder og ligger i mors mage. Mellom riller og linjer ligger personligheten vår.

Tidligere i vår fikk Mai en noe uvanlig utfordring, av Norsk Ukeblad. Hun skulle lese hendene til en anonym person, ved hjelp av personens håndavtrykk.

Mai så tydelig at dette var en person med helt spesielle egenskaper. Hun hadde aldri tidligere sett lignende hender og la spesielt vekt på personens hang til det alternative. Hun gikk så langt som å si at hendene avslørte store healingevner. Da det etterpå ble avslørt at personen som «eide» håndavtrykket «Snåsamannen» Joralf Gjerstad (83) ble bildet komplett.

- En håndanalyse trenger ikke alltid avsløre de store overraskelsene, det gjør de sjeldent. For de fleste av oss kjenner oss selv ganske godt, men noen ganger trenger vi at andre bekrefter det vi selv føler og tenker, forklarer Mai.

 

Har lest flere hundre hender

Vi sitter i stuen hjemme hos Mai på Sotra, utenfor Bergen. Sammen med oss er også Berit Hovden Reuther (50). Damene møttes for første gang da Mai kom for å få aromaterapi av Berit. De begynte å prate litt sammen og det resulterte i at Mai ga Berit en håndanalyse. Det er tre år siden, og mye har endret seg siden den gang. Berit har blitt oppmerksom på nye sider ved seg selv, og har staket ut en ny vei for framtiden.

Men før vi ser på hvordan Mais håndanalyse har endret Berits liv, skal vi ta et tilbakeblikk i Mais liv.

- Jeg har alltid hatt en dragning mot det alternative, men valgte å følge familietradisjonen og utdannet meg innenfor regnskap, forteller hun smilende.

Og etter mange lykkelige år fordypet i tallenes verden, fant hun ut at tiden var moden for å gjøre et veivalg. I 2004 meldte hun seg på et kurs i håndanalyse.

- Jeg må innrømme at jeg var usikker på hva jeg ville få ut av kurset, men tenkte at om ikke annet ville jeg lære nye sider ved meg selv. Men i løpet av kurset, ble jeg bare mer og mer fascinert, innrømmer hun.

Bare i løpet av året kurset pågikk analyserte Mai over hundre hender. Og i dag har hun ikke tall på hvor mange hender hun har lest og tolket.

- Ingen hender er like og jeg ser stadig nye mønster og linjer hos personene jeg møter, smiler hun.

 

Hjelp i en håndvending

Etter fullført kurs visste Mai hva hun ønsket å bruke tiden sin på. Å hjelpe mennesker gjennom håndanalyse. Vi snakker ikke om mirakler, men bevisstgjøring. Og der ligger motivasjonen til Mai.

- For min del handler det mye om bevisstgjøring. Ved å lese hendenes form, fingrenes forhold til hverandre, mønstre og linjer, kan jeg fortelle en person mye om hvor han eller hun står i dag, og om mulighetene framtiden byr på, sier hun

I dag har Mai kontor i Bergen, men hun reiser mye rundt på alternativmesser. I framtiden håper hun også å kunne etablere et kontor hjemme på Sotra.

- Altså, vi er alle født med en fri vilje og det er opp til den enkelte å bestemme hva og hvordan han eller hun ønsker å bruke informasjonen jeg henter fra hendene, legger Mai til.

Hun får ofte tilbakemeldinger fra personer hun har gitt håndanalyse. Og de er alle positivt overrasket over det de hører. Noen er så fornøyd at de kommer tilbake år, etter år. Andre tar med seg hele familien til en runde med håndanalyse hos Mai.

- I Odda var det en mann som var så fornøyd at han kom tilbake neste dag, og da hadde han med seg resten av familien, ler hun.

 

Fulgte Mais råd

Da Berit Hovden Reuther fikk håndanalyse av Mai for tre år siden var hun sliten. Men visste ikke hvordan hun skulle komme ut av hverdagens vante rytme. Men Mai hadde råd.

- Jeg var egentlig klar over mye av det Mai fortalte meg, men tidligere hadde jeg aldri tatt meg tid til å gjøre noe med det, forteller Berit.

Hun har tatt med seg håndavtrykket Mai tok av henne for tre år siden, og sammen setter de seg ned for å se på det igjen.

- Det er ganske rart å se at jeg, ubevisst, har fulgt så mange av rådene Mai ga meg, utbryter Berit og kikker lettere overrasket på Mai. Mai peker på en rosa sirkel hun har tegnet på Berits håndavtrykk.

- Berit har en tydelig virvel i hånden som forteller at hun er en svært kreativ person, og jeg oppfordret henne til å ta tak i denne kreativiteten. Finne en måte å få ut tankene og følelsene hun bar på, forklarer Mai.

Berit begynte å skrive. Og i løpet av årene siden hun fikk håndanalysen har hun skrevet ut flere notatbøker.

- Nå skriver jeg litt hver dag, og det er veldig befriende. Det er en fin måte å få satt ord på tankene mine, sier hun.

 

En bedre hverdag

Berit er en typisk mor og kvinne. Full av omsorg for de rundt henne. Hun var et ubegrenset ja-menneske. Alltid tilgjengelig for andre, men tok sjeldent tid til å lytte til seg selv.

- Etter møte med Mai valgte jeg å ta en pause fra jobben min som aroma- og fotterapeut og det var veldig riktig. Jeg har nok ennå en vei å gå når det gjelder å prioritere meg selv, men i dag er jeg i alle fall mer bevisst på valgene jeg tar og følgene det får, sier hun.

Berit har også begynt å male og gir stadig større plass til sine kreative sider og evner.

- Alle har en lengsel i seg, men av ulike årsaker klarer vi ikke å virkeliggjøre dem. Jeg ønsker å hjelpe andre til å få øye på mulighetene de har. Så er det opp til den enkelte å velge om han eller hun ønsker å følge mine råd, sier Mai.

- Jeg kan ikke si at håndanalysen har endret livet mitt, men det har hjulpet meg til å bli mer bevisst på mine styrker og svakheter, smiler Berit.

 


Faksimile fra Ute og inne 2009 nr. 19

Faksimile fra Ute og inne 2009 nr. 19

Faksimile fra Ute og inne nr. 19 2009

 

Vil du vite hva en håndanalyse kan si om dine evner og muligheter - ta kontakt. Kontaktinformasjon finner du på Forsiden.

 

 Reportasjer